Kvalitetssikring av alle bedriftens aktiviteter er en viktig del av Grotnes sin strategi. Bedriftens systemer er sertifisert i hht. ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 og BS OHSAS 18001:2007