- Vårt stål, TTSTE 355 Z3, er et produkt av et langt og godt samarbeid med de største leverandører innen norsk offshoreindustri, sier daglig leder Trond Soltvedt.

På verdensmarkedet har kvaliteten på stålet som Grotnes bruker, navnet Grotnes Steel. Disse spesifikasjonene er svært strenge. Det betyr blant annet at stålet skal tilfredsstille de samme styrke- og seighetskrav uansett hvilken retning det testes i.

Et vanlig krav i Nordsjøen og Norskehavet er at seigheten i stålet skal bibeholdes helt ned til minus 46 grader Celsius. Videre nordover vil kravene sannsynligvis øke og man kan snakke om temperaturer ned mot minus 60 grader.

– Vi klarer meget godt dagens svært strenge seighetskrav, som er satt til minus 46 grader. Vi har meget gode tester helt ned til minus 60.

– Det er Grotnes Steel som kundene etterspør, og det navnet identifiserer vi alle i bedriften oss med. Derfor er det helt naturlig at det også er vårt firmanavn, avslutter daglig leder Trond Soltvedt i Grotnes Steel AS.

 

Eksempler på stål kuttet til form.