Sammenligning av TTSTE 355 Z3 (Grotnes Steel) til smidde ingots (for eksempel ASTM A 182 F22,), indikerer at det er en potensiell fordel å bruke TTSTE 355 Z3.

comparison

  • Materialkostnader for smidd ASTM A 182 F22 er omtrent 10% dyrere sammenlignet med TTSTE 355 Z3, mens TTSTE 355 Z3 er like sterk
  • Leveringstid og bearbeiding er kuttet med halparten av tiden. I ekstreme tilfeller kan kostnader og leveringstid reduseres med opptil 90%
  • Kvaliteten på TTSTE 355 Z3 er fortsatt god nok til å tilfredsstille de fleste standarder innen olje- og gassindustrien
  • I det for tiden lave oljeprisnivå ønsker aktørene å kutte kostnader; - det kan skape en perfekt mulighet for å bruke Grotnes Steel.