I vårt sveiseverksted finner du dyktige, sertifiserte sveisere og sveiseoperatører som tilfredsstiller kravene iISO 9606 og NS-EN 1418.

  • Våre sveiseprosedyrer lagres elektronisk i database og opereres via web-løsningen Cerum Industry.
  • Kvalifiserte prosedyrer (WPAR) og spesifikasjoner (WPS) er utarbeidet i hht. ISO 15609 og 15614.

Varmebehandling; avspenningsgløding eller normalisering i PLS-styrt ovn på 3 x 6 m. Bedriften har sveiseteknisk kompetanse via European Welding Federation som:

  • International Welding Engineer (IWE)
  • European Welding Inspection Engineer (EWIE)