Vår policy når det gjelder rekruttering er kort og godt å forsøke å samle mennesker som evner å fungere i lag med andre, samtidig som de faglige kvaliteter og personlige innstillinger er i tråd med bedriftens muligheter til å lykkes i et konkurranseutsatt marked.

Vi har valgt å ikke være en lærlingebedrift og rekrutterer dermed i de fleste tilfeller fagfolk som får sin interne spesialopplæring hos oss.

Stillingsannonse