Altimo AS og Grotnes Steel AS har inngått avtale om strategisk partnerskap og samlokaliserer

Dette innebærer at Altimo flytter sin produksjon inn i Grotnes Steels lokaler i Mo industripark.

Gjennom samlokaliseringen vil selskapene overlappe og komplettere hverandre og skape et miljø som vil kunne tilby kompromissløse løsninger for kundene.

«Sammen vil vi være Norges sterkeste og mest komplette skjæresenter for stål»

I dette legges det at vi kan tilby skjæring i alle typer materialer med alle tilgjengelige skjæreteknologier: Oksygenskjæring, Plasma, Vannskjæring og Laser.

Vi kan skjære stål med høy presisjon fra tykkelser på noen hundre-dels millimeter og opp til 1,5 meter -i flere plan.


Erling Pedersen Daglig leder Grotnes Steel:

“Å få Altimo med på laget betyr at vi nå kan tilby de siste teknologiene innenfor industriell skjæring og bearbeiding av tynne plater og profiler.”

«Teknologiene de tar med seg muliggjør skjæring i materialer som ikke er egnet for våre tradisjonelle metoder. Altimo tar med seg de nyeste teknologiene og bidrar til at vi fortsatt utvikler oss også etter 50 års drift.»


Håvard Løkaas Daglig leder Altimo:

«Altimo har vokst hurtig og ser at vår teknologi og kompetanse er etterspurt. Vi har vokst ut av eksisterende lokaler, og gjennom samlokalisering med Grotnes Steel blir vi en del av et godt etablert miljø med stor markedstilgang hvor vi kan fortsette utviklingen av selskapet.»

“…med Grotnes Steel blir vi en del av et godt etablert miljø med stor markedstilgang hvor vi kan fortsette utviklingen av selskapet.”
Bilde i galleriet
Grotnes Steel leverer skreddersydde stålemner gjennom egenutviklede skjæreteknologier og varmebehandlingsprosesser.

Om Altimo AS:

Altimo er en bedrift etablert i 2018, kjernevirksomheten er skjæring og bearbeiding av plater og profiler ved hjelp av vann og laserteknologi.

Altimo har et sterkt teknologidriv og har vist evnen til effektivt å utnytte de nyeste teknologiene innenfor industriell serie-produksjon av tynnplater og profiler.

Bilde i galleriet
Bilde i galleriet
Altimo AS og Grotnes Steel AS har inngått avtale om strategisk partnerskap og samlokaliserer

Om Grotnes Steel AS:

Grotnes Steel er en bedrift etablert i 1969. Leverer skreddersydde stålemner gjennom egenutviklede skjæreteknologier og varmebehandlingsprosesser. Grotnes Steel har også egenutviklet stålkvalitet benyttet offshore, og leverer over hele verden.

For Ytterligere informasjon, Ta kontakt med:

Grotnes Steel AS: Erling Pedersen, Mob: 905 17 911, e-post: erling.pedersen@grotnes.no

Altimo AS: Håvard Løkaas, Mob: 990 07 771, e-post: havard@altimo.no