Vi i Grotnes Steel er veldig stolte og imponerte.

Miras Group har to hovedeiere. Den ene eieren er lokal med en andel på 34%, den andre har en andel på 64 % og hører til i Bergens området.

Markerer at det er ti-år siden re-etableringen av Miras

Eierne sier at de ønsker å gjøre dette som en markering i sammenhengen med at det er ti år siden re-etableringen av Miras. Videre sier de at selskapene (Miras Solution, Miras Elektro, Miras Hydraulikk og Grotnes Steel) i dag har en sunn økonomi, lys fremtid og et godt grunnlag for videre utvikling.

Imponerende Samfunnsansvar

Det er spesielt to ting som imponerer oss, og som er verdt å legge merke til. Det ene er at den største eieren, Einevoll Invest er utenbys fra. Det andre er at den lokale eieren SLR Holding selv bidrar direkte med en million i tillegg til Miras Group bidraget. SLR holding bidrar også gjennom andre lokale selskaper som de har eierskap i.